Dom rekolekcyjny

Misją naszego Stowarzyszeniea jest pomaganie młodzieży w rozwoju. Aby to zadanie mogło być w pełni realizowane chcemy wyremontować oraz odpowiednio wyposażyć stary dom duszpasterski znajdujący się przy Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Chcemy, żeby dom był nowoczesnym i przyjaznym miejscem, w którym młodzież będzie czuła się „jak u siebie”. Remont jest niezbędny, aby przygotować miejsca noclegowe dla przynajmniej 50 osób. Wraz z odnowionymi salami da to możliwość do niezależnego organizowania rekolekcji, warsztatów, turnusów wypoczynkowych dla grup młodzieżowych. Wierzymy, że dzięki pomocy darczyńców jesteśmy w stanie stworzyć dom, w którym młodzież będzie mogła rozwijać się w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Obecnie trwa planowanie etapów remontu oraz przygotowanie kosztorysu.