Kontakt

Aleksandra Świst

- Koordynacja organizacji Saletyńskich Spotkań Młodych
- Obsługa medialno-wizerunkowa Stowarzyszenia

Nr telefonu: (48) 504 800 361
E-mail: aleksandra@stowarzyszeniessm.pl

Klaudia Laska

- Crowdfounding, kontakt z darczyńcami
- Kontakt z duszpasterstwami młodzieżowymi i akademickimi

Nr telefonu: (48) 504 800 366
E-mail: klaudia@stowarzyszeniessm.pl