Misja

Budujemy relacje z młodzieżą, aby wspólnie odkrywać piękno życia.

Biuro Stowarzyszenia

ks. Piotr Grudzień MS

Prezes Zarządu

Aleksandra Świst

Wiceprezes Zarządu, manager projektów
- Koordynacja organizacji Saletyńskich Spotkań Młodych
- Obsługa medialno-wizerunkowa Stowarzyszenia

Klaudia Laska

manager projektów
- Crowdfounding, kontakt z darczyńcami
- Kontakt z duszpasterstwami młodzieżowymi i akademickimi

Historia

  • Stowarzyszenie powstało w 2021 roku na bazie organizacji Saletyńskich Spotkań Młodych w Dębowcu, które ma miejsce od 36 lat. W trakcie przygotowywania wydarzenia wśród organizatorów rodziły się nowe pomysły działań z młodzieżą i dla młodzieży. Aby mogły być one sprawnie realizowane zostało powołane stowarzyszenie. Obecna ekipa odpowiedzialna za Saletyńskie Spotkania Młodych jest związana z wydarzeniem przez ostatnie 8 lat. Tworzy ją grupa około pięćdziesięciu osób podzielonych na sekcje: organizacyjną, medialną oraz muzyczną. W tym czasie nabyła duże umiejętności organizatorskie. Część z tych osób formalnie przynależy do Stowarzyszenia. Obecnie Stowarzyszenie SSM zatrudnia dwie osoby i pozyskuje pierwsze środki na realizację swoich celów.

Statut

Sprawozdania